Reglur Uppsveitadeildarinnar

Hér má sjá reglur Uppsveitadeildarinnar sem stjórn Reiðhallarinnar setur. Keppnisgreinar í Uppsveitadeildinni taka mið af FIPO reglum, að teknu tilliti til stærð vallarins í húsinu.

Þessar reglur voru samþykktar í stjórn Reiðhallarinnar þann 6. desember 2018.

Reglur Uppsveitadeildar Reiðhallarinnar á Flúðum.

1. Stjórn Reiðhallarinnar skipar Framkvæmdanefnd Uppsveitadeildarinnar. Starfstími Framkvæmdanefndarinnar er frá 1. september til 31. maí.  Framkvæmdanefnd skal skipuð eftirtöldum:

Einn fulltrúi tilnefndur af Hestamannafélaginu Smára.

Einn fulltrúi tilnefndur af Hestamannafélaginu Loga.

Einn fulltrúi tilnefndur af Hestamannafélaginu Trausta.

Tveir fulltrúar tilnefndir af stjórn Reiðhallarinnar.

Hlutverk framkvæmdanefndar Uppsveitadeildarinnar er að skipuleggja og sjá til þess að Uppsveitadeildin sé haldin með sóma í Reiðhöllinni á Flúðum á fyrsta ársþriðjungi ár hvert. Meðal verkefna Framkvæmdanefndarinnar er að sjá um skráningar á mótin, manna öll störf sem þarf á mótin, afla verðlauna og sjá um kynningu og auglýsingar á hvert mót fyrir sig. Allar ákvarðanir varðandi fjárhag skulu teknar í samráði við gjaldkera stjórnar Reiðhallarinnar. Framkvæmdanefndin getur ekki tekið fjárskuldbindandi ákvarðanir fyrir hönd Reiðhallarinnar.

2. Stjórn Reiðhallarinnar ber ábyrgð á framkvæmd Uppsveitadeildarinnar. Hún sér til þess að gólf hússins sé í keppnishæfu ástandi á meðan á Uppsveitadeildinni stendur. Hún ákvarðar upphæð keppnisgjalds og aðgangseyris, sér um innheimtu og stýrir veitingasölu.  Stjórn ber ábyrgð á því að semja við aðalstyrktaraðila mótsins

3. Uppsveitadeildin er keppni í hestaíþróttum sem fram fer í Reiðhöllinni að Flúðum og er aðallega ætluð félögum í hestamannafélögunum Smára, Loga og Trausta. Lágmarksaldur keppenda miðast við ungmennaflokk eins og hann er skýrður í reglum LH.

4. Keppnisgreinar Uppsveitadeildarinnar eru fimm, haldnar á fjórum mótum. Á fyrsta móti er keppt í fjórgangi V1. Á öðru móti er keppt í fimmgangi F1. Á þriðja móti er keppt í tölti T1 og flugskeiði P2. Á fjórða móti er keppt í Smala. Keppt er eftir FIPO reglum, að teknu tilliti til vallarstærðar. Mót skulu haldin með þriggja til fjögurra vikna millibili.

5. Dómarar eru þrír. Allir með réttindi sem hestaíþróttadómarar og aðilar að Hestaíþróttadómarafélagi Íslands. Þeir dæma fjórgang, fimmgang, tölt og flugskeið.

6. Keppnislið Uppsveitadeildarinnar eru sjö. Knapar keppnisliða skulu vera fæstir þrír en flestir fimm. Hestamannafélögin sjá sjálf um að manna lið sín fyrir 15. janúar ár hvert og mega knapar hvers liðs koma úr mismunandi hestamannafélögum.  Í hverri keppnisgrein keppa þrír knapar frá hverju liði, samtals 21 keppandi.

7. Hvert lið skal skipa sér liðsstjóra. Hann er tengiliður liðsins við Framkvæmdanefnd Uppsveitadeildarinnar og ber ábyrgð á liði sínu. Liðsstjórinn sér um að skila inn skráningum á tilsettum tíma og að keppnisgjald sé greitt 10 dögum fyrir fyrsta mót. Liðsstjóri má vera knapi í liði sínu.

8. Forfallist knapi fyrir keppni má kalla inn varaknapa. Varaknapi kemur fyrstur í braut í keppni. Sama gildir ef grípa þarf inn varahest. Tilkynna skal Framkvæmdanefnd Uppsveitadeildarinnar um forföll í síðasta lagi á hádegi á keppnisdegi.

9. Eftir að Uppsveitadeildin er hafin er óheimilt að knapar skipti um lið.

10. Knapar safna stigum eftir árangri í hverri keppni. Efsta sæti gefur 21 stig, annað sætið 20 o.s.frv. Stig eru gefin fyrir allar gildar sýningar. Keppnislið safna stigum eftir árangri knapa sinna. Ógild sýning í forkeppni skilar ekki stigum. Ef ekki næst tími í flugskeiði fást engin stig.

11. Knapar og hross skulu ávalt vera snyrtilega til fara og keppnislið skulu keppa í samstæðum jökkum eða peysum.

12. Í keppni skal fylgja reglum skv. 8. kafla Laga og reglugerða um keppni á vegum LH.  Frávik sem eru leyfð vegna aðstæðna eru eftirfarandi:

Knapa er heimilt að ríða einn til einn og hálfan hring áður en hann hefur keppni.

Sami hestur má keppa í öllum greinum.

Riðin eru A og B úrslit. Níu knapar komast í úrslit. Fimm í A úrslit og fimm í B úrslit. Sigurvegari B úrslita færist upp í A úrslit. Séu fleiri en einn  knapi jafnir í fimmta sæti taka þeir allir sæti í A úrslitum, en í B úrslitum ef fleiri en einn knapi eru jafnir í tíunda sæti.

Í fimmgangi F1 skal sýna tvo skeiðspretti í forkeppni og þrjá í úrslitakeppni. Ekki er dæmt fyrir niðurtöku eða niðurhægingu, heldur einungis fyrir skeiðgæði.

Í flugskeiði eru riðnir 3 sprettir. Tímar ráða úrslitum.

Í Smala eru riðnar tvær umferðir. Tími ræður úrslitum. Við hverja villu í braut bætast 15 sekúndur við lokatíma í brautinni.

13. Sýni knapi óíþróttamannslega reið eða háttsemi getur mótsstjóri vikið honum úr keppni.

Samþykkt á fundi stjórnar Reiðhallarinnar 6. desember 2018.

Breytt á fundi stjórnar Reiðhallarinnar 4. febrúar 2019.

Deildu: